Chính tả (Tập chép): Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Hai anh em trang 120 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.


Câu 1

Tập chép : Hai anh em ( từ Đêm hôm ấy … đến của anh.)

       Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng”. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

? Tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em trong bài chính tả.

- Những câu nói lên suy nghĩ của người em: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng."

? Suy nghĩ của người em được ghi với những dấu câu nào ?

- Suy nghĩ của người em được ghi sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.


Câu 2

Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay.

Gợi ý: Em hãy phân biệt ai/ay khi nói, khi viết.

Trả lời :

- Từ có tiếng chứa vần ai : bài học, bãi biển, đãi gạo, chiều dài, cái gai, bé gái, số hai, hài hước, hái hoa, sợ hãi, hãm hại, lái xe, ngày mai, mái nhà, mài dao,…

- Từ có tiếng chứa vần ay : bay cao, số bảy, vị cay, cày cấy, đôi giày, giãy nảy, gảy đàn, hay ho, xe máy, hôm nay, ban nãy, nhảy nhót , vay mượn, …


Câu 3

Tìm các từ :

Gợi ý: Em hãy đọc kĩ phần gợi ý và tìm từ thích hợp.

Trả lời :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng hay x :

- Chỉ thầy thuốc : bác sĩ.

- Chỉ tên một loài chim : chim sẻ

- Trái nghĩa với đẹp xấu

b) Chứa tiếng có vần ât hay âc :

- Trái nghĩa với còn : mất

- Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu : gật

- Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang) : bậc

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Bé Hoa trang 121 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? trang 122 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Bán chó trang 124 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Bé Hoa trang 125 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em trang 126 SGK Tiếng Việt 2 tập 1