Kể chuyện: Tìm ngọc trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Kể chuyện: Tìm ngọc trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Tìm ngọc :


Câu 1

Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Tìm ngọc :

Gợi ý: Em hãy quan sát 6 bức tranh, kết hợp với nội dung truyện đã đọc và kể lại.

Trả lời :

- Tranh 1 : Chàng trai cứu con rắn, không ngờ đó là con của Long Vương. Để trả ơn chàng, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.

Tranh 2 : Người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc quý bèn đánh tráo khiến chàng rất buồn.

Tranh 3 : Mèo tới nhà thợ kim hoàn bắt chuột phải đi tìm ngọc. Cuối cùng chuột cũng tìm được.

Tranh 4 : Khi viên ngọc bị cá đớp mất, Chó nghĩ ra cách chờ người đánh được con cá lớn, Mèo nhảy tới ngoạm ngọc, chạy biến.

Tranh  5 : Mèo đội ngọc lên đầu nên bị quạ sà xuống cướp mất. Nó nghĩ ra cách nằm phơi bụng giả chết. Qụa sà xuống định rỉa thịt Mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

Tranh 6 : Chàng trai vui mừng khi thấy viên ngọc và càng yêu quý hơn hai con vật thông minh và tình nghĩa.


Câu 2

 Kể lại toàn bộ câu chuyện.

HƯỚNG DẪN KỂ

    Chàng trai cứu con rắn, không ngờ đó là con của Long Vương. Để trả ơn chàng, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý. Người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc quý bèn đánh tráo khiến chàng rất buồn.

    Mèo tới nhà thợ kim hoàn bắt chuột phải đi tìm ngọc. Cuối cùng chuột cũng tìm được. Khi viên ngọc bị cá đớp mất, Chó nghĩ ra cách chờ người đánh được con cá lớn, Mèo nhảy tới ngoạm ngọc, chạy biến.

    Mèo đội ngọc lên đầu nên bị quạ sà xuống cướp mất. Nó nghĩ ra cách nằm phơi bụng giả chết. Quạ sà xuống định rỉa thịt Mèo. Mèo nhảy lên vồ khiến quạ phải van xin và trả lại ngọc.

    Chàng trai vui mừng khi thấy viên ngọc và càng yêu quý hơn hai con vật thông minh và tình nghĩa.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Tìm ngọc trang 140 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà trang 141 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Gà "tỉ tê" với gà trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu trang 146 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Bài học bổ sung
Soạn bài Tập đọc: Tìm ngọc trang 138 SGK Tiếng Việt 2 tập 1