Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào? trang 142 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây: - đẹp, cao, khỏe ;


Câu 1

Chọn mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : nhanh , chậm, khỏe, trung thành.

Gợi ý: Em quan sát từng con vật trong mỗi bức tranh và chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp với chúng.

Trả lời

(1) Trâu: khỏe.

(2) Rùa: chậm

(3) Chó: trung thành

(4) Thỏ: nhanh


Câu 2

Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây :

Gợi ý: Em hãy tìm sự vật có đặc điểm bên dưới để so sánh và sử dụng từ ngữ so sánh: như, giống như, hơn, kém,...

Trả lời :

- đẹp, cao, khỏe ;

+ Đẹp như tiên.

+ Cao như cái sào.

+ Khỏe như voi.

- nhanh, chậm, hiền ;

+ Nhanh như thỏ.

+ Chậm như rùa.

+ Hiền như Bụt.

- trắng, xanh, đỏ;

+ Trắng như trứng gà bóc.

+ Xanh như tàu lá.

+ Đỏ như son.


Câu 3

Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau :

Gợi ý: Em hãy tưởng tượng các sự vật có nét giống nhau và so sánh.

Trả lời :

a) Mắt con mèo nhà em tròn như viên bi ve.

b) Toàn thân nó phủ một lớp tro, mượt như tơ.

c) Hai tai nó nhỏ xíu như búp non.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Gà "tỉ tê" với gà trang 145 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu trang 146 SGK Tiếng Việt 2 tập 1