Soạn bài Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà trang 78 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 5. Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?


Câu 1

Bé Hà có sáng kiến gì?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của  truyện.

Trả lời :

Bé Hà có sáng kiến chọn một ngày lễ làm ngày của ông bà.


Câu 2

Hai bố con Hà chọn ngày nào làm “ngày ông bà” ? Vì sao ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Trả lời :

Hai bố con Hà chọn ngày lập đông làm “ngày ông bà” vì khi trời bắt đầu rét, mọi người bắt đầu chăm lo sức khỏe cho các cụ già.


Câu 3

Bé Hà còn băn khoăn chuyện gì?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 2 của truyện.

Trả lời :

Bé Hà còn băn khoăn chuyện chưa biết nên chọn quà gì để biếu ông bà.


Câu 4

Hà đã tặng ông bà món quà gì?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn 3 của truyện.

Trả lời :

Hà tặng ông bà chùm điểm mười mà bạn ấy đã cố gắng đạt được.


Câu 5

 Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé như thế nào?

Gợi ý: Qua sáng kiến của Hà, em hãy nhận xét về cô bé.

Trả lời :

Bé Hà trong câu chuyện là một cô bé rất yêu quý và kính trọng ông bà.

Nội dung bài:  Bé Hà rất yêu quý, kính trọng ông bà. Câu chuyện khuyên các em phải biết kính trọng, yêu thương ông bà của mình.


Bài đọc

Sáng kiến của bé Hà

1. Ở lớp cũng như ở nhà,  bé Hà được coi là một cây sáng kiến. Một hôm, Hà hỏi bố : 

- Bố ơi, sao không có ngày của ông bà, bố nhỉ ?

   Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích :

- Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công nhân đã có ngày 1 tháng 5. Mẹ có ngày 8 tháng 3. Còn ông bà thì chưa có ngày lễ nào cả.

   Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông hàng năm làm "ngày ông bà", vì khi trời bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức khỏe cho các cụ già.

2. Ngày lập đông đến gần. Hà suy nghĩ mãi mà không biết nên chuẩn bị quà gì biếu ông bà.

    Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó. Hà ngả đầu vào vai bố :

- Con sẽ cố gắng bố ạ.

3. Đến ngày lập đông, các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà. Ông bà cảm động lắm. Bà bảo :

- Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống trăm tuổi.

    Ông thì ôm lấy bé Hà, nói :

- Món quà ông thích nhất ngày hôm nay là chùm điểm mười của các cháu đấy.

Theo HỒ PHƯƠNG

- Cây sáng kiến : người có nhiều sáng kiến.

- Lập đông : bắt đầu mùa đông.

- Chúc thọ: chúc mừng người già sống lâu.

Bài giải tiếp theo
Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Ngày lễ trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Bưu thiếp trang 81 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi trang 82 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Thương ông trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu trang 84 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Kể về người thân trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 1