Soạn bài Tập đọc: Thương ông trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Thương ông trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tìm những câu thơ cho thấy nhờ bé Việt, ông quên cả đau (khổ thơ 3 và 4).


Câu 1

Chân ông đau như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ 1 của bài thơ.

Trả lời :

Chân ông bị sưng, tấy. Đi lại ông phải chống gậy.


Câu 2

Bé Việt đã làm những gì để giúp và an ủi ông ?

Gợi ý: Em hãy đọc khổ thơ 1, 3, 4, chú ý hành động giúp đỡ ông của Việt.

Trả lời :

a) Trong khổ thơ 1 : Việt đưa vai cho vịn rồi đỡ ông lên thềm.

b) Trong khổ thơ 3 : Việt nói : Khi nào ông đau, ông nói mấy câu “Không đau ! không đau !”

c) Trong khổ thơ 4: Việt biếu ông cái kẹo.


Câu 3

Tìm những câu thơ cho thấy nhờ bé Việt, ông quên cả đau (khổ thơ 3 và 4).

Trả lời :

+ Ông phải phì cười

+ Và ông gật đầu :

- Khỏi rồi ! Tài nhỉ !

Nội dung bài: Việt còn nhỏ nhưng đã biết thương ông. Bài thơ khuyên các em phải biết thương yêu ông bà của mình, nhất là biết chăm sóc ông bà khi ốm đau, già yếu.


Bài đọc

   Thương ông

(Trích)

Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy.
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần :
- Ông vịn vai cháu,
Cháu đỡ ông lên.

Ông bước lên thềm :
- Hoan hô thằng bé !
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông.

 

 

 

Đôi mắt sáng trong
Việt ta thủ thỉ :
- Khi nào ông đau
Ông nói mấy câu
"Không đau ! Không đau !"
Dù đau đến đâu,
Khỏi ngay lập tức.

Ông phải phì cười :
- Ừ, ông theo lời
Thử xem có nghiệm :
“Không đau ! Không đau !”
Và ông gật đầu :
- Khỏi rồi ! Tài nhỉ !
Việt ta thích chí:
- Cháu đã bảo mà...!
Và móc túi ra:
- Biếu ông cái kẹo !

                       TÚ MỠ

- Thủ thỉ: nói nhỏ nhẹ, tình cảm.

- Thử xem có nghiệm: thử xem có đúng không.

- Thích chí: rất vui vẻ, bằng lòng.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Nghe - viết): Ông và cháu trang 84 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Kể về người thân trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 1