Soạn bài Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (Năm học 2003 - 2004) trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập đọc: Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A (năm học 2003 - 2004) trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Tên học sinh theo danh sách được xếp theo thứ tự nào ?


Câu 1

Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

(Năm học 2003 - 2004)


Câu 1

Bản danh sách gồm những cột nào ?

Gợi ý: Em quan sát hàng ngang trên cùng, đó là tên mỗi cột.

Trả lời :

Bản danh sách gồm những cột sau : số thứ tự, họ và tên, giới tính (nam, nữ), ngày sinh và nơi ở.


Câu 2

Đọc bản danh sách theo hàng ngang.

Gợi ý cách đọc :

Số 1 : Nguyễn Vân Anh, nữ; sinh ngày 5-3-1996; Nơi ở: số 5, phố Quang Trung.

Số 9 : Trần Xuân Ích, nam; sinh ngày 16-7-1996; Nơi ở : số 24, phố Lương Văn Can.


Câu 3

Tên học sinh trong danh sách được xếp theo thứ tự nào ?

Gợi ý: Em chú ý vào chữ đầu tiên trong tên của các bạn. 

Trả lời :

Tên học sinh theo danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.


Câu 4

Sắp xếp tên các bạn trong tổ của em dựa theo thứ tự bảng chữ cái.

Gợi ý: Em ghi lại tên các bạn trong tổ, chú ý chữ đầu tiên trong tên và sắp xếp teo thứ tự bảng chữ cái.

Ví dụ:

1. Nguyễn Văn An

2. Trần Minh Hòa

3. Phan Tú Quỳnh

4. Nguyễn Quốc Tuấn.

5. Hoàng Thị Vân

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? trang 26, 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Gọi bạn trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Gọi bạn trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 1