Chính tả (Nghe - viết): Gọi bạn trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Gọi bạn trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?


Câu 1

Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm, … đến hết)

Một năm, trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

 

Bê Vàng đi tìm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

? Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ?

- Những chữ viết hoa trong bài chính tả là :

+ Những chữ đứng đầu mỗi câu thơ: Một, Suối, Lấy, Chờ, Lang, Chạy, Đến, Vẫn.

+ Những chữ là tên riêng: Bê Vàng, Dê Trắng.

? Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì? 

- Tiếng gọi của Dê Trắng được đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép, sau mỗi tiếng gọi có dấu chấm than.


Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Gợi ý: Em đọc kĩ và điền từ còn thiếu.

Trả lời :

a) (ngờ, nghiêng) : nghiêng ngả, nghi ngờ

b) (ngon, nghe) : nghe ngóng, ngon ngọt


Câu 3

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

Gợi ý: Em hãy phân biệt ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã khi viết.

Trả lời :

a)

-(chở, trò) : trò chuyện, che chở

- (trắng, chăm) : trắng tinh, chăm chỉ

b)

(gổ, gỗ) : cây gỗ, gây gổ

- (mỡ, mở) : màu mỡ, cửa mở 

Bài giải tiếp theo
Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 1