Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm các từ ngữ : a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.


Câu 1

Tìm các từ ngữ :

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

Trả lời : Thương yêu, yêu thương, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm lo...

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

Trả lời :  Biết ơn, kính yêu, kính trọng, tôn kính, nhớ ơn, thương nhớ, nhớ thương...


Câu 2

Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

Gợi ý:

- Bác Hồ thường xuyên quan tâm, chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt Nam. Tết Trung Thu nào Bác cũng gửi thư và quà cho các cháu.

- Thiếu nhi Việt Nam đời đời nhớ ơn công lao trời biển của Bác Hồ.


Câu 3

Mỗi tranh dưới đây kể một hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng một câu.

Trả lời :

- Tranh 1 : Các bạn thiếu nhi vào lăng viếng Bác.

- Tranh 2 : Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng đài của Bác.

- Tranh 3 : Thiếu nhi Việt Nam hăng hái tham gia trồng cây kỉ niệm ngày sinh nhật Bác.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ trang 105 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Cháu nhớ Bác Hồ trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Nghe - trả lời câu hỏi trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2