Chính tả (Nghe - viết): Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?


Câu 1

Nghe – viết : Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.)

      Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới, quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.

      Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.

? Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng trong bài chính tả là : Bác Hồ, Bác


Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Trả lời :

a)

- (chúc, trúc) : cây trúcchúc mừng

- (chở, trở) : trở lại, che chở

b)

- (bệt, bệch) : ngồi bệt, trắng bệch

- (chết, chếch) : chênh chếch, đồng hồ chết

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ trang 105 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Cháu nhớ Bác Hồ trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Nghe - trả lời câu hỏi trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2