Tuần 30. Bác Hồ


Soạn bài Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai ?


Chính tả (Nghe - viết): Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?


Soạn bài Tập đọc: Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Em thích những chương trình gì trên ti vi hằng ngày ?


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm các từ ngữ : a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.


Soạn bài Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ trang 105 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Soạn bài Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ trang 105 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 4. Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ.


Chính tả (Nghe - viết): Cháu nhớ Bác Hồ trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Cháu nhớ Bác Hồ trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Thi đặt câu nhanh : a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr


Tập làm văn: Nghe - trả lời câu hỏi trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Nghe - trả lời câu hỏi trang 106 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi : a) Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu ?


Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời của Tộ.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa