Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy trang 35 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Hãy gọi tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây: (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)


Câu 1

Nói tên các loài chim trong những tranh sau :

(đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sáo sậu, cò, chào mào, vẹt)

 Trả lời:

1. chào mào     2. chim sẻ        3. cò

4. đại  bàng      5. vẹt

6. sáo sậu         7. cú mèo


Câu 2

Hãy gọi tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây :

 (vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

Trả lời :

a) Đen như quạ

b) Hôi như 

c) Nhanh như cắt

d) Nói như vẹt

e) Hót như khướu


Câu 3

Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay ô trống bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy.

Gợi ý: 

- Em đọc bài diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp để điền dấu chấm, dấu phẩy.

- Lưu ý: Sau dấu chấm phải viết hoa.

Trả lời :

    Ngày xưa có đôi bạn Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Cò và Cuốc trang 38 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim trang 39 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 32 SGK Tiếng Việt 2 tập 2