Chính tả (Nghe - viết): Sự tích cây vú sữa trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Nghe - viết): Sự tích cây vú sữa trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh?


Câu 1

Nghe – viết: Sự tích cây vú sữa ( từ Từ các cành lá … đến như sữa mẹ.)

     Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

? Những câu văn nào có dấu phẩy ? Em hãy đọc lại từng câu đó.

Trả lời: Những câu văn có dấu phẩy là :

- Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây.

- Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh rồi chín.

- Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.


Câu 2

Điền vào chỗ trống ng hay ngh?

Gợi ý: Em chú ý nguyên tắc:

- Viết ngh khi đứng trước âm i, e, ê.

- Viết ng khi đứng trước các âm còn lại.

Trả lời :

người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng


Câu 3

Điền vào chỗ trống:

Gợi ý: Em hãy phân biệt ch/tr, at/ac khi viết.

Trả lời :

a)  tr hay ch ?

 con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát

b)  at hay ac ?

bãi cát, các con, lười nhác, nhút nhát.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Điện thoại trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy trang 99 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Mẹ trang 101 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Tập chép): Mẹ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Gọi điện trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 1