Soạn bài Tập đọc: Mẹ trang 101 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập đọc: Mẹ trang 101 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 3. Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào ?


Câu 1

Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức ?

Gợi ý: Em hãy đọc 2 câu thơ đầu tiên.

Trả lời :

Hình ảnh cho biết đêm hè rất oi bức là :

    Lặng rồi cả tiếng con ve

Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.


Câu 2

 Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc ?

Gợi ý: Em hãy đọc từ câu thơ thứ 3 đến câu 6.

Trả lời :

Để con ngủ ngon giấc, mẹ ngồi đưa võng và quạt mát cho con.


Câu 3

Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc 4 câu thơ cuối bài.

Trả lời :

Người mẹ được so sánh với những hình ảnh như : ngôi sao “thức” trên bầu trời, những ngọn gió mát lành của con.

Nội dung bài: Nỗi vất vả, cực nhọc của mẹ khi nuôi con và tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con.


Bài đọc

Mẹ

   Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
   Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
          Những ngôi sao thức ngoài kia
      Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
     Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

                    TRẦN QUỐC MINH

- Nắng oi : Nắng nóng, không có gió, rất khó chịu.

- Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đặn.

Bài giải tiếp theo
Chính tả (Tập chép): Mẹ trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Gọi điện trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 1