Soạn bài Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Giải bài tập bài Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim trang 26 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 3. Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ?


Câu 1

Thông báo của thư viện có mấy mục ? Hãy nêu tên từng mục.

Gợi ý: Em hãy đọc mục 1, 2, 3 được in đậm trong bài.

Trả lời : 

Thông bào của thư viện có 3 mục, đó là :

- Mục 1 : Giờ mở cửa

- Mục 2 : Cấp thẻ mượn sách

- Mục 3 : Sách mới về.


Câu 2

 Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục nào ?

Gợi ý: Em chú ý mục 1, 2, 3 và chỉ ra giờ mở cửa của thư viện.

Trả lời :

Muốn biết giờ mở cửa của thư viện, đọc mục 1 (giờ mở cửa)


Câu 3

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào lúc nào ?

Gợi ý:  Em đọc nội dung mục 2: Cấp thẻ mượn sách và tìm khoảng thời gian.

Trả lời :

Muốn làm thẻ mượn sách, cần đến thư viện vào sáng thứ năm hằng tuần.


Câu 4

Mục Sách mới về giúp chúng ta biết điều gì ?

Trả lời :

Mục Sách mới về giúp chúng ta biết tên những cuốn sách mới nhất của thư viện.


Bài đọc

Thông báo của thư viện vườn chim

- Thông báo: những điều cần báo cho mọi người biết.

- Thư viện: nơi để  sách, báo cho mọi người đọc hoặc mượn về đọc.

- Đà điểu: loài chim rất to, cổ dài, chân cao, chạy nhanh, sống ở vùng nóng.

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? trang 27 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Soạn bài Tập đọc: Vè chim trang 28 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Chính tả (Nghe - viết): Sân chim trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Tập làm văn: Tả về một loài chim trang 30 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
Kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2