Chính tả (Tập chép): Người thầy cũ trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 1

Giải bài tập Chính tả (Tập chép): Người thầy cũ trang 57 SGK Tiếng Việt 2 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống ui hay uy?


Câu 1

Tập chép: Người thầy cũ (từ Dũng xúc động nhìn theo … đến không bao giờ mắc lại nữa)

       Dũng xúc động nhìn theo bố đang đi ra phía cổng trường rồi lại nhìn cái khung cửa sổ lớp học. Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi. Nhớ để không bao giờ mắc lại nữa.

? Bài chính tả có mấy câu ?

- Bài chính tả có 3 câu

? Chữ đầu của mỗi câu viết thế nào ?

- Chữ đầu của mỗi câu viết hoa.

? Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy (,) và dấu hai chấm (:).

Em nghĩ: Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, nhưng bố vẫn nhận ra đó là hình phạt và nhớ mãi.


Câu 2

Điền vào chỗ trống ui hay uy?

Trả lời :

bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy


Câu 3

Điền vào chỗ trống:

Trả lời :

a) ch hay tr?

- giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn.

b) iên hay iêng?

- tiếng nói, tiến bộ, lười biếng, biến mất.

Bài giải tiếp theo
Soạn bài Tập đọc: Thời khóa biểu trang 58 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động trang 59 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Soạn bài Tập đọc: Cô giáo lớp em trang 60 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo lớp em trang 61 SGK Tiếng Việt 2 tập 1
Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 1