Môn Toán

Giải bài tập toán lớp 4 trang đủ cả như là cuốn để học tốt Toán lớp 4. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK Toán lớp 4. Xem giai toan 4 va muc luc loi giai toan lop 4 sach giao khoa tai day

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG


CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ

2. Phép nhân

3. Phép chia


CHƯƠNG III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

2. Giới thiệu hình bình hành


CHƯƠNG IV. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số

2. Các phép tính với phân số

3. Giới thiệu hình thoi


CHƯƠNG VI. ÔN TẬP

Ôn tập về số tự nhiên

Ôn tập về biểu đồ

Ôn tập về phân số

Ôn tập về đại lượng - Toán 4

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) - Tiết 1 - Toán 4

Ôn tập về hình học - Toán 4

Ôn tập về hình học (tiếp theo) - Toán 4


CHƯƠNG V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 4


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN LỚP 4


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 - TOÁN LỚP 4