Thực hành - Phần 2 - Toán 4


Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - Phần 2) SGK Toán 4
Giải Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - Phần 2) SGK Toán 4. Bài 1: Đo độ dài rồi ghi kết quả đo vào ô trống.


Lý thuyết thực hành
a) Đo đoạn thẳng trên mặt đất


Bài học tiếp theo
Thực hành (tiếp theo)

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa