Tỉ lệ bản đồ


Bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4. Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?


Lý thuyết tỉ lệ bản đồ

Ở góc phía dưới của một bản đồ nước Việt Nam có ghi : Tỉ lệ 1 : 10 000 000. Tỉ lệ đó là tỉ lệ bản đồ.


Bài học tiếp theo

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành - Phần 2 - Toán 4
Thực hành (tiếp theo)

Bài học bổ sung