Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ


Bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.


Lý thuyết ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Bài toán 1 : Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300 ...


Bài học tiếp theo

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Thực hành - Phần 2 - Toán 4
Thực hành (tiếp theo)

Bài học bổ sung