Thực hành (tiếp theo)


Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - tiếp theo) SGK Toán 4

Giải Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - tiếp theo) SGK Toán 4. Bài 1: Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50.


Lý thuyết thực hành (tiếp theo)

Ví dụ : Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 400.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung