Thực hành vẽ hình chữ nhật


Lý thuyết thực hành vẽ hình chữ nhật

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 2cm


Bài 1, 2 trang 54 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 54 SGK Toán 4. Bài 1 Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Tính chu vi.


Bài học tiếp theo

Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-xi-mét vuông
Mét vuông

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến