Vẽ hai đường thẳng song song


Lý thuyết vẽ hai đường thẳng song song

Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước.


Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4. Bài 1: Nêu tên cặp cạnh song song.


Bài học tiếp theo

Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,....
Tính chất kết hợp của phép nhân
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Đề-xi-mét vuông

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến

vẽ hai đường thẳng song song