Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.


Bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2 trang 49 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?


Bài học tiếp theo

Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Vẽ hai đường thẳng song song
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 56 SGK Toán 4
Nhân với số có một chữ số
Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến