Ki-lô-mét vuông


Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống.


Lý thuyết Ki-lô-mét vuông

Để đo diện tích lớn như diện tích một thành phố, một khu rừng hay một vùng biên ... người ta thường dùng đơn vị : ki-lô-mét vuông.


Bài học tiếp theo

Luyện tập trang 100 SGK Toán 4
Hình bình hành
Diện tích hình bình hành
Luyện tập trang 104 SGK Toán 4

Bài học bổ sung