Tải Bài tập Toán 4

Bài tập Toán 4

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chương ba Dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3. Giới thiệu hình bình hành
    - Dấu hiệu chia hết cho 2,5,9,3
    - Ki-lô-mét vuông
    - Hình bình hành
Chương bốn Phân số - các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi
    - Phân số
    - Phân số bằng nhau
    - Rút gọn phân số
    - Quy đồng mẫu số các phân số
    - So sánh các phân số
    - Phép cộng phân số
    - Phép trừ phân số
    - Phép nhân phân số
    - Phép chia phân số
    - Hình thoi
Chương năm Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ
    - Tỉ số
    - Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
    - Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
    - Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng
Chương sáu Ôn tập cuối năm
    - Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên
    - Phân số và các phép tính với phân số
    - Đại lượng và đo đại lượng
    - Hình học
    - Giải bài toán có lời văn
Chương một Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng
    - Ôn tập các số đến 100 000
    - Biểu thức có chứa một chữ
    - Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp - So sánh các số có nhiều chữ số - Dãy số tự nhiên
    - Bảng đơn vị đo khối lượng - Giây, thế kỷ
    - Tìm số trung bình cộng
    - Biểu đồ
Chương hai Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học
    - Phép cộng và phép trừ
    - Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
    - Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
    - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Hai đường thẳng vuông góc - Hai đường thẳng song song
    - Phép nhân
    - Phép chia

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
136 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 4