Tải Tiếng Việt 4 - Tập một

Tiếng Việt 4 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Tuần 1
    Tập đọc Dế Mèn bên vực kẻ yếu
    Chính tả Nghe - viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
    Luyện từ và câu Cấu tạo của tiếng
    Kể chuyện Sự tích Hồ Ba Bể
    Tập đọc Mẹ ốm
    Tập làm văn Thế nào là kể chuyện?
    Luyện từ và câu Luyện tập về cấu tạo của tiếng
    Tập làm văn Nhân vật trọng truyện
Tuần 2
    Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
    Chính tả Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Truyện cổ nước mình
    Tập làm văn Kể lại hành động của nhân vật
    Luyện từ và câu Dấu hai chấm
    Tập làm văn Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
Tuần 3
    Tập đọc Thư thăm bạn
    Chính tả Nghe - viết: Cháu nghe câu chuyện của bà. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Từ đơn và từ phức
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Người ăn xin
    Tập làm văn Kể lại lời nói, ý nghĩa của nhân vật
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết
    Tập làm văn Viết thư
Tuần 4
    Tập đọc Một người chính trực
    Chính tả Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình. Phân biệt r/d/gi, ân/âng
    Luyện từ và câu Từ ghép và từ láy
    Kể chuyện Một nhà thơ chân chính
    Tập đọc Tre Việt Nam
    Tập làm văn Cốt truyện
    Luyện từ và câu Luyện tập về từ ghép và từ láy
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng cốt truyện
Tuần 5
    Tập đọc Những hạt thóc giống
    Chính tả: Nghe - viết Những hạt thóc giống. Phân biệt l/n, en/eng
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Gà trống và Cáo
    Tập làm văn Viết thư (Kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Danh từ
    Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Tuần 6
    Tập đọc Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
    Chính tả Nghe - viết: Người viết truyện thật thà. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Chị em tôi
    Tập làm văn Trả bài văn viết thư
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Tuần 7
    Tập đọc Trung thu độc lập
    Chính tả Nhớ - viết: Gà trống và Cáo. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
    Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam
    Kể chuyện Lời ước dưới trăng
    Tập đọc Ở Vương quốc Tương Lai
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
    Luyện từ và câu Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
    Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện
Tuần 8
    Tập đọc Nếu chúng mình có phép lạ
    Chính tả Nghe - viết: Trung thu độc lập Phân biệt r/d/gi, iên/yên/iêng
    Luyện từ và câu Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Đôi giày ba ta màu xanh
    Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện
    Luyện từ và câu Dâu ngoặc kép
    Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện
Tuần 9
    Tập đọc Thưa chuyện với mẹ
    Chính tả: Nghe - viết: Thợ rèn. Phân biệt n/l, uôn/uông
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ước mơ
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Điều ước của Mi-đát
    Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện
    Luyện từ và câu Động từ
    Tập làm văn Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
Tuần 10 Ôn tập giữa học kì I
Tuần 11
    Tập đọc Ông Trạng thả diều
    Chính tả Nhớ - viết: Nếu chúng mình có phép lạ. Phân biệt: s/x, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Luyện tập về động từ
    Kể chuyện Bàn chân kì diệu
    Tập đọc Có chí thì lên
    Tập làm văn Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân
    Luyện từ và câu Tính từ
    Tập làm văn Mở bài trong bài văn kể chuyện
Tuần 12
    Tập đọc "Vùa tàu thủy" Bạch Thái Bưởi
    Chính tả: Nghe - viết Người chiến sĩ giàu nghị lực. Phân biệt tr/ch, ươn/ương
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Vẽ trứng
    Tập làm văn Kết bài trong bài văn kể chuyện
    Luyện từ và câu Tính từ (tiếp theo)
    Tập làm văn Kể chuyện (Kiểm tra viết)
Tuần 13
    Tập đọc Người tìm đường lên các vì sao
    Chính tả Nghe - viết: Người Người tìm đường lên các vì sao Phân biệt l/n, i/iê
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Văn hay chữ tốt
    Tập làm văn Trả bài văn kể chuyện
    Luyện từ và câu Câu hỏi và dấu chấm hỏi
    Tập làm văn Ôn tập kể chuyện Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình
Tuần 14
    Tập đọc Chú Đất Nung
    Chính tả Nghe - viết: Chiếc áo búp bê. Phân biệt s/x, ât/âc
    Luyện từ và câu Luyện tập về câu hỏi
    Kể chuyện Búp bê của ai?
    Tập đọc Chú Đất Nung (tiếp theo)
    Tập làm văn Thế nào là miêu tả?
    Luyện từ và câu Dùng câu hỏi vào mục đích khác
    Tập làm văn Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Tuần 15
    Tập đọc Cánh diều tuổi thơ
    Chính - tả: Nghe - viết: Cánh diều tuổi thơ. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Tuổi ngựa
    Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật
    Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
    Tập làm văn Quan sát đồ vật
Tuần 16
    Tập đọc Kéo co
    Chính tả Nghe - viết: Kéo co. Phân biệt r/d/gi, ât/âc
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Trong quán ăn "Ba cá bống"
    Tập làm văn Luyện tập giới thiệu địa phương
    Luyện từ và câu Câu kể
    Tập làm văn Luyện tập miêu tả đồ vật
Tuần 17
    Tập đọc Rất nhiều mặt trăng
    Chính tả Nghe - viết: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biết l/n, ât/âc
    Luyện từ và câu Câu kể Ai làm gì?
    Kể chuyện Một phát minh nho nhỏ
    Tập đọc Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
    Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
    Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
Tuần 18 Ôn tập cuối học kì I

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
181 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
NGUYỄN MINH THUYẾT
Tác giả
NGUYỄN THỊ HẠNH, ĐỖ VIÊT HÙNG, BÙI MINH TOÁN, NGUYỄN TRẠI

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 4