Tải Âm nhạc 4

Âm nhạc 4

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Mục Lục
    Tiết 1 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3
    Tiết 2 Học hát: Bài Em yêu hòa bình
    Tiết 3 Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình. Bài tập cao độ và tiết tấu
    Tiết 4 Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe. Kể chuyện âm nhạc
    Tiết 5 Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe. Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu
    Tiết 6 Tập đọc nhạc: TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc
    Tiết 7 Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe. Ôn tập TĐN số 1
    Tiết 8 Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh
    Tiết 9 Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh. Tập đọc nhạc: TĐN số 2
    Tiết 10 Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em
    Tiết 11 Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em. Tập đọc nhạc: TĐN số 3
    Tiết 12 Học hát: Bài Cò lả
    Tiết 13 Ôn tập bài hát: Cò lả. Tập đọc nhạc: TĐN số 4
    Tiết 14 Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả. Nghe nhạc
    Tiết 15 Học bài hát tự chọn
    Tiết 16, 17 Ôn tập
    Tiết 18 Kiểm tra học kì I
    Tiết 19 Học hát: Bài Chúc mừng. Một số hình thức trình bày bài hát
    Tiết 20 Ôn tập bài hát: Chúc mừng. Tập đọc nhạc: TĐN số 5
    Tiết 21 Học hát: Bài Bàn tay mẹ
    Tiết 22 Ôn tập bài hát: Bàn tay mẹ. Tập đọc nhạc: TĐN số 6
    Tiết 23 Học hát: Bài Chim sáo
    Tiết 24 Ôn tập bài hát: Chim sáo. Ôn tập TĐN số 5, số 6
    Tiết 25 Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo. Nghe nhạc
    Tiết 26 Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn
    Tiết 27 Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn. Tập đọc nhạc: TĐN số 7
    Tiết 28 Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan
    Tiết 29 Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan. Tập đọc nhạc: TĐN số 8
    Tiết 30 Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan
    Tiết 31 Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8
    Tiết 32 Học bài hát tự chọn
    Tiết 33, 34 Ôn tập và kiểm tra
    Tiết 35 Kiểm tra học kì II
    Phụ lục Một số bài hát dùng để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
Phụ lục Một số bài hát dùng để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
56 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
HOÀNG LONG
Tác giả
LÊ MINH CHÂU, HOÀNG LÂN - LÊ DỨC SANG, LÊ DỨC SANG, NGUYỄN HOÀNH THÔNG, LÊ ANH TUẤN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 4