Tải Tiếng Việt 4 - Tập hai

Tiếng Việt 4 - Tập hai

Năm xuất bản: 2020

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

19 NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT
    Tập đọc Bốn anh tài
    Chính tả Nghe - viết : Kim tự tháp Ai Cập. Phân biệt s/x, iêt/iêc
    Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ?
    Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần
    Tập đọc Chuyện cổ tích và loài người
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trong bài trong bài văn miêu tả đồ vật
20 NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT
    Tập đọc Bốn anh tài (tiếp theo)
    Chính tả Nghe - viết : Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
    Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai làm gì ?
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Trống đồng Đông Sơn
    Tập làm văn Miêu tả đồ vật (Kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Sức khỏe
    Tập làm văn Luyện tập giới thiệu địa phương
21 NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT
    Tập đọc Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
    Chính tả Nhớ - viết : Chuyện cổ tích về loài người. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Câu kể Ai thế nào ?
    Kể chuyện Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Bè xuôi sông La
    Tập làm văn Trả bài văn miêu tả đồ vật
    Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ?
    Tập làm văn Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
22 VẺ ĐẸP MUÔN MÀU
    Tập đọc Sầu riêng
    Chính tả Nghe - viết : Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
    Kể chuyện Con vịt xấu xí
    Tập đọc Chợ Tết
    Tập làm văn Luyện tập quan sát cây cối
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Cái đẹp
    Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
23 VẺ ĐẸP MUÔN MÀU
    Tập đọc Hoa học trò
    Chính tả Nhớ - viết : Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
    Luyện từ và câu Dấu gạch ngang
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
    Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Cái đẹp
    Tập làm văn Đoạn văn trong miêu tả cây cối
24 VẺ ĐẸP MUÔN MÀU
    Tập đọc Vẽ về cuộc sống an toàn
    Chính tả Nghe - viết : Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Câu kể Ai là gì ?
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Đoàn thuyền đánh cá
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
    Luyện từ và câu Tìm vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?
    Tập làm văn Tóm tắt tin tức
25 NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM
    Tập đọc Khuất phục tên cướp biển
    Chính tả Nghe - viết : Khuất phục tên cướp biển. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
    Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
    Kể chuyện Những chú bé không chết
    Tập đọc Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Dũng cảm
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
26 NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM
    Tập đọc Thắng biển
    Chính tả Nghe - viết : Thắng biển. Phân biệt l/n, in/inh
    Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Ga-vrốt ngoài chiến lũy
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Dũng cảm
    Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối
27 NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM
    Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay !
    Chính tả Nhớ - viết : Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Câu khiến
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Con sẻ
    Tập làm văn Miêu tả cây cối (Kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến
    Tập làm văn Trả bài văn miêu tả cây cối
28 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
29 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
    Tập đọc Đường đi Sa Pa
    Chính tả Tập viết : Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 ? Phân bvieetj tr/ch, êt/êch
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Du lịch - Thám hiểm
    Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng
    Tập đọc Trăng ơi ... từ đâu đến ?
    Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức
    Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
    Tập làm văn Cấu tạo bài văn miêu tả con vật
30 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
    Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
    Chính tả Nhớ - viết : Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Du lịch - Thám hiểm
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Dòng sông mặc áo
    Tập làm văn Luyện tập quan sát con vật
    Luyện từ và câu Câu cảm
    tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn
31 KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
    Tập đọc Ăng-co Vát
    Chính tả Nghe - viết : Nghe lời chim nói. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ cho câu
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia
    Tập đọc Con chuồn chuồn nước
    Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
    Luyện từ và câu Thêm các trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
32 TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
    Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười
    Chính tả Nghe - viết : Vương quốc vắng nụ cười. Phân biệt s/x, o/ô
    Luyện từ và câu Thêm trạng từ chỉ thời gian cho câu
    Kể chuyện Khát vọng sống
    Tập đọc Ngắm trăng. Không đề
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
    Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
    Tập làm văn Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
33 TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
    Chính tả Nhớ - viết : Ngắm trăng. Không đề. Phân biệt tr/ch, iêu/iu
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Lạc quan - Yêu đời
    Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
    Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc
    Tập đọc Con chim chiền chiện
    Tập làm văn Miêu tả con vật (kiểm tra viết)
    Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
    Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn
34 TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
    Tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ
    Chính tả Nghe - viết : Nói ngược. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
    Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ : Lạc quan - Yêu đời
    Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
    Tập đọc Ăn "mầm đá"
    Tập làm văn Trả bài văn miêu tả con vật
    Luyện từ và câu Thêm trạng từ chỉ phương tiện cho câu
    Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn
35 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
173 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
NGUYỄN MINH THUYẾT
Tác giả
HOÀNG CAO CƯƠNG, ĐỖ VIỆT HÙNG, TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG, LÊ HƯU TỈNH

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 4