Phép nhân phân số


Bài 1 trang 133 SGK Toán 4
Giải bài 1 trang 133 SGK Toán 4. Tính:...


Bài 2 trang 133 SGK Toán 4
Giải bài 2 trang 133 SGK Toán 4. Rút gọn rồi tính:...


Bài 3 trang 133 SGK Toán 4
Giải bài 3 trang 133 SGK Toán 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là...


Lý thuyết phép nhân phân số - Toán 4
Ví dụ : Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m.


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 133 SGK Toán 4
Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
phep nhan phan so lop 4
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến
phep nhan phan so lop 4