Hình thoi


Bài 1, 2, 3 trang 140, 141 SGK Toán 4

Giải bài 1, 2, 3 trang 140, 141 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các hình dưới đây...


Lý thuyết hình thoi - Toán 4

Hình thoi ABCD có : Cạnh AB song song với cạnh DC ...


Bài học tiếp theo

Diện tích hình thoi
Luyện tập trang 143 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 144, 145 SGK Toán 4
Phép nhân phân số
Luyện tập trang 133 SGK Toán 4
Luyện tập trang 134 SGK Toán 4

Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến