Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức


Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.


Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:


Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đoán tuổi


Bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:


Bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.


Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân:


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức

Bài học bổ sung

Bài 1. Tứ giác
Bài 3. Hình thang cân
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
Ôn tập chương I: Tứ giác
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8

Bài học liên quan