Bài 2. Nhân đa thức với đa thức


Lý thuyết nhân đa thức với đa thức

Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử


Bài 7 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Bài 9 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:


Bài 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện phép tính:


Bài 11 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:


Bài 12 trang 8 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 8 SGK Toán 8 tập 1. Tính giá trị biểu thức


Bài 13 trang 9 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 9 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:


Bài 14 trang 9 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 9 SGK Toán 8 tập 1. Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp


Bài 15 trang 9 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 9 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 4- Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 8 Tập 1


Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân...


Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).


Bài học tiếp theo

Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
Bài 1. Phân thức đại số
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
Bài 3. Rút gọn phân thức
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài học bổ sung

Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 1. Tứ giác
Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Bài 5. Tia
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
Ôn tập chương I: Tứ giác
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8

Bài học liên quan