Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức


Bài 6 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 9 tập 1. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:


Bài 8 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 10 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 9 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 9 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x biết:


Bài 10 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Chứng minh


Bài 11 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 11 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Tính:


Bài 12 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 12 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:


Bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 14 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 14 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Phân tích thành nhân tử:


Bài 15 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 15 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Giải các phương trình sau:


Bài 16 trang 12 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 16 trang 12 SGK Toán 9 tập 1. Đố. Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh "Con muỗi nặng bằng con voi" dưới đây.


Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập 1. Tính


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9.


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9

Giải bài tập Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Đại số 9


Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm và cạnh BC = x


Lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2= |A|

Lý thuyết về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A^2= |A|. Với A là một biểu thức đại số, người ta goi·


Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2, 3 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1. Với giá trị nào của x thì...


Bài học tiếp theo

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài học bổ sung

Bài 1. Căn bậc hai
Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Tứ giác
Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Ôn tập chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn