Bài 1. Tứ giác


Bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x ở hình 5, hình 6


Lý thuyết tứ giác

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng


Bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với một góc của tứ giác


Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD


Bài 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9


Bài 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là


Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:


Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác...


Bài học tiếp theo

Bài 2. Hình thang
Bài 3. Hình thang cân
Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
Bài 6. Đối xứng trục
Bài 7. Hình bình hành
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 9. Hình chữ nhật
Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
Bài 11. Hình thoi

Bài học bổ sung

Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
Bài 2. Hình thang
Bài 11. Hình thoi
Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài 8. Đối xứng tâm
Bài 1. Căn bậc hai
Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Bài 5. Tia
Bài 1. Phân thức đại số