Bài 5. Bảng Căn bậc hai


Lý thuyết về bảng căn bậc hai

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột.


Bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 38 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:


Bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 39 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:


Bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 40 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:


Bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 41 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Hãy tính:


Bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1. Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:


Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 Tập 1......


Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 22 SGK Toán 9 Tập 1. Tìm:


Bài học tiếp theo

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Bài học bổ sung