Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai


Lý thuyết về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn


Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Viết các số hoặc biểu thức dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn:


Bài 44 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 44 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn:


Bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 45 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. So sánh các số đã cho.


Bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn các biểu thức sau:


Bài 47 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 47 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Rút gọn...


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9


Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1. Với


Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Rút gọn biểu thức


Trả lời câu hỏi 4 Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 26 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số vào trong dấu căn


Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn..


Bài học tiếp theo

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 9. Căn bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

Bài học bổ sung

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)