Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức


Lý thuyết chia đa thức cho đơn thức

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B


Bài 63 trang 28 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 8 tập 1. Không làm tính chia, hãy xét xem


Bài 64 trang 28 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 64 trang 28 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 65 trang 29 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 29 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính chia:


Bài 66 trang 29 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 29 SGK Toán 8 tập 1. Ai đúng, ai sai ?


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 27 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đơn thức


Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 28 SGK Toán 8 Tập 1. a) Khi thực hiện phép chia...


Bài học tiếp theo

Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan