Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức


Lý thuyết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Tìm mẫu thức chung


Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:


Bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu các phân thức sau:


Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):


Bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Cho hai phân thức


Bài 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức:


Bài 19 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:


Bài 20 trang 44 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 44 SGK Toán 8 tập 1. Cho hai phân thức: Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hai phân thức


Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức:


Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức...


Bài học tiếp theo

Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

Bài học bổ sung

Bài học liên quan