Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số


Lý thuyết phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức


Bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:


Bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức.


Bài 23 trang 46 SGK toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau.


Bài 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với vận tốc x m/s.


Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính cộng các phân thức sau:


Bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11600m3 đất.


Bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 2 - Đại số 8


Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng:


Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng


Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1. Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau:


Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng...


Bài học tiếp theo

Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
Ôn tập chương II: Phân thức đại số
Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Đại số 8

Bài học bổ sung

Bài học liên quan