Bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đoán tuổi


Đề bài

Đoán tuổi
Bạn hãy lấy tuổi của mình:

- Cộng thêm \(5\);

- Được bao nhiêu đem nhân với \(2\);

- Lấy kết quả trên cộng với \(10\);

- Nhân kết quả vừa tìm được với \(5\);

- Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi \(100\).

Tôi sẽ đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi gọi số tuổi là \(x\), sau đó lập một biểu thức theo cách diễn đạt của bài toán.

- Áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để nhân phá ngoặc và rút gọn biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

Giả sử tuổi bạn là \(x\). Đem tuổi của mình:

+ Cộng thêm \(5\) ta được \(x + 5\)

+ Được bao nhiêu đem nhân với \( 2\) ta được \((x + 5).2\)

+ Lấy kết quả trên cộng với \(10\) ta được \((x + 5).2 + 10\)

+ Nhân kết quả vừa tìm được với \(5\)  ta được \([(x + 5).2 + 10].5\)

+ Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi \(100\) ta được \([(x + 5).2 + 10].5 – 100\)

Rút gọn biểu thức trên:

\([(x + 5).2 + 10] . 5 - 100\)

\(= (2x + 10 + 10) . 5 - 100\)

\(= (2x + 20) . 5 - 100\)

\(= 10x + 100 - 100\)

\(= 10x\)

Thực chất kết quả cuối cùng được đọc lên chính là \(10\) lần số tuổi của bạn

Vì vậy, khi đọc kết quả cuối cùng, thì tôi chỉ việc bỏ đi một chữ số \(0\) ở tận cùng là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là \(130\) thì tuổi của bạn là \(13.\)

Bài giải tiếp theo
Bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1
Bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Đề kiểm tra 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Video liên quanBài học liên quan

Từ khóa

toán 8 bài 4