Lý thuyết Tiếng anh 11


Unit 1: Friendship - Tình bạn


Unit 2: Personal Experiences - Những kinh nghiệm cá nhân


Unit 3: A party - Một buổi tiệc


Unit 4: Volunteer work - Công tác tình nguyện


Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ


Unit 6: Competitions - Những cuộc thi đấu


Unit 7: World population - Dân số thế giới


Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm


Unit 9: The post office - Bưu chính viễn thông


Unit 10: Nature in Danger - Thiên nhiên đang bị đe dọa


Unit 11: Sources of energy - Các nguồn năng lượng


Unit 12: The Asian Games - Thế vận hội thể thao châu Á


Unit 13: Hobbies - Sở thích


Unit 14: Recreation - Thú tiêu khiển


Unit 15: Space conquest - Không gian vũ trụ


Unit 16: The wonders of the world - Kỳ quan thế giới


Unit 1: The Generation Gap - Rào Cản Thế Hệ


Unit 2: Relationships - Những Mối Quan Hệ


Unit 3: Becoming Independent - Trở Nên Độc Lập


Review 1: Unit 1 - 2 - 3


Unit 4: Caring For Those In Need - Sự Quan Tâm Cần Thiết


Unit 5: Being Parts Of Asia - Trở Thành Một Phần Của Châu Á


Review 2: Unit 4 - 5


Unit 6: Global Warming - Sự Nóng Lên Toàn Cầu


Unit 7: Further Education - Giáo Dục Bậc Cao


Unit 8: Our World Heritage Sites - Những Di Sản Thế Giới Của Chúng Ta


Review 3: Unit 6 - 7- 8


Unit 9: Cities Of The Future - Những Thành Phố Trong Tương Lai


Unit 10: Healthy Lifestyle And Longevity - Lối Sống Lành Mạnh Và Tuổi Thọ


Review 4: Unit 9 - 10