Bài 64 : 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 73 VBT toán 2 bài 64 : 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 8            55 - 7               85 - 9                75 - 6

b) 86 - 9            96 - 8               66 - 7                76 - 9

c) 47 - 9            27 - 8               78 - 9                48 - 9  

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Tìm x:

a) x + 8 = 36                             b) 9 + x = 48

c) x + 7 = 55

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. 

Lời giải chi tiết:

a) x + 8 = 36

           x = 36 – 8

           x = 28

b) 9 + x = 48

           x = 48 – 9

           x = 39

c) x + 7 = 55

          x = 55 – 7

          x = 48


Bài 3

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Phương pháp giải:

- Nối các điểm đã cho bằng thước kẻ và bút chì để tạo được hình giống với hình mẫu.

- Tô màu vào hình vừa vẽ được.

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 65 : 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Bài 66 : Luyện tập
Bài 59 : 14 trừ đi một số : 14 - 8
Bài 60 : 34 - 8
Bài 61 : 54 - 18
Bài 67 : Bảng trừ