Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Full 2 tập)

Tải Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017 - Đào Đăng Đạt (Full 2 tập)
3863 lượt xem

Bộ sách "Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2017" của tác giả  Đào Đăng Đạt  dành cho các học sinh luyện tập chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia gồm có 2 phần. Phần 1 là Đại số và Giải tích, phẩn 2 là Hình học và bài toán thực tế. Các phần trong sách bám sát nội dung ra đề cũng như cung cách ra đề mới nhất của bộ giáo dục.


LINK DOWNLOAD SÁCH:


1.Quyển 1: ( Phần Đại số và giải tích)


2.Quyển 2: ( Hình học và bài toán thực tế)

Gợi ý cho bạn