Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 - Hoàng Thị Lệ

Tải Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10 - Hoàng Thị Lệ
1968 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 10" của tác giả Hoàng Thị Lệ biên soạn dựa theo nội dung và chủ điểm của từng unit trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Nâng Cao. Các dạng bài tập trắc nghiệm đa dụng, phong phú bao quát tất cả các vấn để về Ngữ âm (Pronunciation). Từ vựng (Vocabulary), Ngữ pháp (Grammar), Đọc hiếu (Reading) và Viết (Writing) sẽ giúp các em học sinh có điều kiện luyện tạp. trau đổi thêm các kỹ năng sau mỗi bài học.

Sau mỗi hai unit sẽ có một bài kiểm tra (Pregress Test) để thấy được sự tiến bộ của học sinh. Đồng thời để ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết. Và sau 8 đơn vụ học bài, tương ứng với kết thúc một học kỳ, là một bài kiêm tra tổng quát (Revision Test) giúp các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối học kỳ.


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn