Bài 61 : 54 - 18

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 VBT toán 2 bài 61 : 54 - 18 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đặt tính rồi tính:

34 - 16             84 - 37                 74 - 45                64 - 29

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước chân của em dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy độ đài bước chân của anh trừ đi 18cm.

Lời giải chi tiết:

Mỗi bước chân em dài số xăng-ti-mét là :

44 – 18 = 26 (cm)

Đáp số: 26 cm.


Bài 4

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ và bút chì nối các điểm đã cho để tạo thành hình giống hình mẫu.

- Tô màu các hình vừa vẽ được.

Lời giải chi tiết:


Bài 5

Số

Phương pháp giải:

Khi trừ một số với 0 thì giá trị của số đó không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 67 : Bảng trừ