Bài 48 : 51 - 15

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT toán 2 bài 48 : 51 - 15 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

71 và 48            61 và 49

91 và 65            51 và 44 

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

 Tìm \(x\):

a) \(x + 26 = 61\)            b) \(x + 47 = 81\)             c) \(18 + x = 41\) 

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a)

\(\eqalign{
x + & 26 = 61 \cr 
&\;\, x = 61 - 26 \cr 
& \;\,x = 35 \cr} \)

b)     

 \(\eqalign{
 x + &47 = 81 \cr 
& \;\,x= 81 - 47 \cr 
& \;\,x = 34 \cr} \)

c) 

\(\eqalign{
18 + & x = 41 \cr 
& x = 41 - 18 \cr 
&x = 23 \cr} \) 


Bài 4

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Phương pháp giải:

Dùng bút chì và thước kẻ, nối các điểm để tạo thành hình theo mẫu. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 49 : Luyện tập
Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8
Bài 51 : 32 - 8
Bài 52 : 52 - 28
Bài 53 : Luyện tập
Bài 54 : Tìm số bị trừ
Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5
Bài 56 : 33 - 5
Bài 57 : 53 - 15
Bài 58 : Luyện tập