Bài 52 : 52 - 28

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61 VBT toán 2 bài 52 : 52 - 28 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ các số lần lượt từ phải sang trái rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đặt rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

52 và 36            92 và 76             82 và 44           72 và 47

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 72kg đuờng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 28kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số ki-lô-gam đường bán được ở buổi sáng trừ đi 28kg.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

72 – 28 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.


Bài 4

 Tô màu vào phần hình vuông ở ngoài hình tròn:

Phương pháp giải:

Dùng bút màu, tô phần hình vuông ngoài hình tròn.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 53 : Luyện tập
Bài 54 : Tìm số bị trừ
Bài 55 : 13 trừ đi một số : 13 - 5
Bài 56 : 33 - 5
Bài 57 : 53 - 15
Bài 58 : Luyện tập
Bài 62 : Luyện tập
Bài 63 : 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Bài 64 : 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Bài 65 : 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29