Bài 109 : Một phần ba

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 2 bài 109 : Một phần ba tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) “Một phần ba” viết là :……

b) \(\dfrac{1}{3}\)  đọc là :………

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức vừa học về cách đọc và viết "một phần ba".

Lời giải chi tiết:

a) “Một phần ba” viết là : \(\dfrac{1}{3}\)

b) \(\dfrac{1}{3}\) đọc là : Một phần ba .


Bài 2

Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{3}\) hình đó :

Phương pháp giải:

 - Khoanh vào chữ cái đặt dưới hình được chia thành 3 phần bằng nhau và tô màu 1 phần như thế.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Khoanh tròn vào chữ đặt dưới các hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{3}\) số ô vuông của hình đó :

 

Phương pháp giải:

- Khoanh tròn vào chữ cái đặt dưới hình vẽ đã tô một trong ba phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã tô đậm \(\dfrac{1}{3}\) số con vật :

Phương pháp giải:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt dưới hình có số con vật được tô màu bằng 1 trong tổng thể 3 phần bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

Khoanh vào chữ cái B. 

Bài giải tiếp theo
Bài 110 : Luyện tập
Bài 111 : Tìm một thừa số của phép nhân
Bài 112 : Luyện tập