Bài 94 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 VBT toán 2 bài 94 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Số ?

Phương pháp giải:

Dùng bảng nhân 3, nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng nhân 3 rồi điền thừa số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Mỗi đĩa có 3 quả cam. Hỏi 8 đĩa như thế có tất cả bao nhiêu quả cam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 đĩa : 3 quả cam

8 đĩa : ... quả cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả cam của một đĩa nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

8 đĩa như thế có tất cả số quả cam là :

3 x 8 = 24 (quả)

Đáp số :  24 quả.


Bài 4

Số ?

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; … ; ….

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; … ; ….

Phương pháp giải:

- Xác định khoảng cách giữa hai số liên tiếp.

- Đếm cách rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết:

a) 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14.

b) 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24.


Bài 5

Số ?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

- Một số cộng với 0 thì kết quả không thay đổi.

- Một số nhân với 1 thì kết quả không thay đổi.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 95 : Bảng nhân 4
Bài 96 : Luyện tập
Bài 97 : Bảng nhân 5
Bài 98 : Luyện tập
Bài 99 : Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
Bài 100 : Luyện tập
Bài 101 : Luyện tập chung
Bài 102 : Luyện tập chung
Bài 103 : Phép chia
Bài 104 : Bảng chia 2