VBT Toán

Giải VBT toán lớp 5 tập 1, tập 2 với lời giải chi tiết, phương pháp giải ngắn bám sát nội dung sách giúp các em học tốt môn toán 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Giải toán liên quan đến tỉ lệ - Bảng đơn vị đo diện tích


Chương 2: Số thập phân - Các phép tính với số thập phân


Chương 3 : Hình học tập 1


Chương 3 : Hình học tập 2


Chương 4 : Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


Chương 5 : Ôn tập